Το ερευνητικό πρόγραμμα ΙΜΕ (Ταυτότητες και Νεωτερικότητες στην Ευρώπη) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά από το 2009 τη διαφορετικότητα και τις ομοιότητες μεταξύ των Ευρωπαϊκών ταυτοτήτων σε 9 κράτη μέλη.

Η ερευνητική ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ, η οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα, εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους έχουν διαμορφωθεί και διατηρηθεί διαφορετικοί αυτοπροσδιορισμοί της Ευρωπαϊκής ταυτότητας στην περίπτωση της Ελλάδας και παράλληλα συμβάλλει σε συγκριτικά και ποιοτικά ευρήματα της συνολικής έρευνας.

Οι ερευνητικές ομάδες του ΙΜΕ έχουν αποτυπώσει την παρούσα συνθήκη στην οποία βρίσκονται οι Ευρωπαϊκές ταυτότητες, ή αλλιώς αυτό που ονομάζουμε “στιγμιότυπα από τις Ευρωπαϊκές ταυτότητες”. Τα κύρια ευρήματα της έρευνας, τα οποία περιλαμβάνουν διάφορες εκφράσεις των ταυτοτήτων και την σχέση τους με θέματα κοινωνικής συνοχής, ανώτερης εκπαίδευσης, πολιτιστικής διπλωματίας, θα συζητηθούν στην εκδήλωση “Είναι αναγκαία σήμερα μια Ευρωπαϊκή ταυτότητα;” που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην πρόσκληση ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος.