Το ερευνητικό πρόγραμμα ΙΜΕ (Ταυτότητες και Νεωτερικότητες στην Ευρώπη) που χρηματοδοτείται από το 7ο πλαίσιο στήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργάνωσε το καταληκτικό του συνέδριο την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012 στο Λονδίνο, στο Royal Kingston Suite, Antoinette Hotel, Kingston.

Το πρώτο μέρος της συνάντησης εξέτασε τα ερευνητικά ευρήματα του ΙΜΕ και, κατά συνέπεια, ασχολήθηκε με θέματα θρησκείας στην εκπαίδευση και μεταρρυθμίσεων στα πανεπιστήμια, καθώς και με κοινωνικές αντιστάσεις στην έννοια και τις πραγματικότητες της Ευρώπης σήμερα.

Στο δεύτερο μέρος συζητήθηκαν κυρίως μεθοδολογικά και ερευνητικά ζητήματα και το θέμα της κρίσης αντιπροσώπευσης. Τέλος, τα μέλη των ερευνητικών ομάδων μαζί με τους καλεσμένους ομιλητές μελέτησαν τα γενικά ευρήματα που προέκυψαν από το πρόγραμμα και έφτασαν σε ορισμένα συμπεράσματα, υπό το φως και άλλων συναφών ερευνητικών προγραμμάτων.

Η ερευνητική ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ, ως μέλος του ΙΜΕ, συμμετείχε στην καταληκτική αυτή συνμάντηση και θα συμβάλει τόσο σε ειδικές παρουσιάσεις όσο και στις γενικές συμπερασματικές συζητήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην πρόσκληση της εκδήλωσης, καθώς και στο αναλυτικό πρόγραμμα.