Η δεύτερη συνάντηση εργασίας του ερευνητικού προγράμματος ‘Ταυτότητες και Νεωτερικότητες στην Ευρώπη’ που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 19-20 Νοεμβρίου 2009 υπό την αιγίδα του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι ερευνητικές ομάδες έκαναν μια προκαταρκτική επισκόπηση του πεδίου έρευνας του ΙΜΕ και στη συνέχεια κάθε ερευνητική ομάδα συνέταξε μια σχετική αναλυτική έρευνα. Τα σημαντικότερα πορίσματα απ’ όλες τις αναφορές είναι συγκεντρωμένα στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΙΜΕ, αρ. 1 (Φεβρουάριος 2010), ενώ εκθέσεις της κάθε ομάδας αναλυτικά, καθώς και οι συνόψεις τους, είναι διαθέσιμες στα Αγγλικά στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ . Πληροφορίες για την μελέτη της ομάδας του ΕΛΙΑΜΕΠ για την περίπτωση της Ελλάδας, ξαθώς και για την έκθεση αναλυτικά στα αγγλικά κοιτάξτε εδώ.

Στα πλαίσια της συνάντησης, οι Άννα Τριανταφυλλίδου (ΕΛΙΑΜΕΠ),  Atsuko Ichijo, (Kingston University), Bo Strath, (Helsinki Universtiy) και Ayhan Kaya (Bilgi University) αντάλλαξαν απόψεις για το πώς μπορεί κανείς να ορίσει την Ευρώπη και τί μπορεί να σημαίνει Ευρώπη και Ευρωπαική Ένωση σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Την στρογγυλή τράπεζα ‘Αντιλήψεις για την Ευρώπη: Ευρωπαικές και Διηπειρωτικές Απόψεις’ μπορεί κανείς να παρακολουθήσει στο ιστολόγιο του ΕΛΙΑΜΕΠ.