Η πρώτη συνάντηση του ερευνητικού προγράμματος ‘Ταυτότητες και Νεωτερικότητες στην Ευρώπη’ (ΙΜΕ) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε χώρα στο Λονδίνο στις 29-30 Μαίου 2009 υπό την αιγίδα του πανεπιστημίου του Kingston.

Στο πλαίσιο της πρώτης αυτής συνάντησης εργασίας, η ερευνητική ομάδα συζήτησε τους βασικούς θεωρητικούς άξονες του προγράμματος. Στη συνέχεια έγινε πιο εμπεριστατωμένη μελέτη για το θεωρητικό πλαίσιο του ΙΜΕ που αποτυπώθηκε στην έρευνα  ‘Θεωρητικό Πλαίσιο: Η Θεωρία των Πολλαπλών Νεωτερικοτήτων και οι Ευρωπαικές Ταυτότητες’ , η οποία ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβρη του 2009 και είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ.