Η Φιλίππα Χατζησταύρου είναι δικηγόρος και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στη πολιτική επιστήμη, Πανεπιστήμιο της Σορβόνης (Paris I, 2003). Είναι ερευνήτρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ως εξωτερική συνεργάτης του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης και είναι επιστημονική συνεργάτης στο Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επί του παρόντος, είναι επισκέπτρια διδάσκουσα στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών στο Στρασβούργο. Είναι συντονίστρια και κύρια ερευνήτρια, εξ ονόματος του ΕΛΙΑΜΕΠ, του έργου «Προς μια Ένωση Πολιτών».

Υπήρξε μέλος του ερευνητικού κέντρου ευρωπαϊκής πολιτικής κοινωνιολογίας GSPE – CNRS (Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου) και μέλος του ερευνητικού κέντρου συγκριτικής ανάλυσης πολιτικών συστημάτων του Πανεπιστημίου Paris Ι της Σορβόννης. Στο παρελθόν έχει διδάξει μεταξύ άλλων στο Πανεπιστήμιο Paris VII Denis-Diderot και στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών στο Παρίσι (SC-PO). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στη θεωρία της θεσμικής διακυβέρνησης της ΕΕ, την εθνική διάσταση της ευρωκρίσης, την πολιτική κοινωνιολογία των δρώντων στην ΕΕ και τον εθνικό συντονισμό των ευρωπαϊκών πολιτικών στην ΕΕ.