Αυτή είναι η τέταρτη από μια σειρά Εθνικών Εκθέσεων που πρόκειται να δημοσιευθούν στο πλαίσιο της νέας φάσης του προγράμματος Νέο Σύμφωνο για την Ευρώπη.*

Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε ευάλωτη θέση, κυρίως λόγω σοβαρών εγχώριων σφαλμάτων, αλλά και έντονων κενών στην αρχιτεκτονική της ΟΝΕ, όπως και της ατυχούς διαχείρισης της κρίσης της Ευρωζώνης. Παρόλο που η κρίση προκλήθηκε επίσης από συστημικές ελλείψεις της ΟΝΕ, η προσαρμογή ήταν εξαιρετικά ασύμμετρη, εστιάζοντας σχεδόν αποκλειστικά στο εθνικό επίπεδο. Η αίσθηση της ευπάθειας της χώρας επιδεινώθηκε, επίσης, από τις επιπτώσεις της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης. Παρά το αίσθημα απογοήτευσης, μια σταθερή, αν και αποδυναμωμένη, πλειοψηφία των Ελλήνων εξακολουθεί να υποστηρίζει τη συμμετοχή της χώρας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και το ευρώ. Με βάση τις συζητήσεις που διεξήχθησαν μεταξύ των μελών της ομάδας, η έκθεση παρουσιάζει μια σειρά συμπερασμάτων σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των βασικών προκλήσεων στην ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας-ΕΕ:

-Για να βοηθηθούν οι χώρες που παρουσιάζουν ελλείμματα και υστέρηση ανταγωνιστικότητας, να φέρουν αποτελεσματικά το βάρος της προσαρμογής, η Ευρώπη χρειάζεται ένα συνδυασμό πολιτικών φιλικών προς την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, μεγαλύτερη δημοσιονομική ολοκλήρωση, χρηματοπιστωτική ένωση και μια ώθηση ολοκλήρωσης της ψηφιακής, ενεργειακής και κεφαλαιακής αγοράς.

-Μια κοινή μεταναστευτική πολιτική, η οποία πρέπει να βασίζεται στην ορθή κατανομή των βαρών και στην αλληλεγγύη.

-Η ασφάλεια είναι ένας τομέας όπου οι Ευρωπαίοι πολίτες απαιτούν μια πραγματικά κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Τα κοινά εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως, παρέχοντας κίνητρα για στενότερη συνεργασία.

-Η Ευρώπη πρέπει να παράσχει αποτελεσματικές Ευρωπαϊκές πολιτικές στους τομείς των εξωτερικών υποθέσεων και της πολιτικής ασφαλείας, της άμυνας, της προστασίας της πολυμερούς παγκόσμιας τάξης και του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα, να προωθήσει τον μεγαλύτερο καταμερισμό των κινδύνων μέσω των δημοσιονομικών και χρηματοοικονομικών διαύλων.

*Μετά την πρώτη επιτυχημένη περίοδο 2013-2015, η οποία περιελάμβανε πάνω από 80 εκδηλώσεις σε 17 χώρες της ΕΕ και τη δημοσίευση δύο σημαντικών εκθέσεων, οι οποίες ανέλυαν πέντε στρατηγικές επιλογές για το μέλλον της ΕΕ, το πρόγραμμα Νέο Σύμφωνο για την Ευρώπη εισήλθε σε μία νέα φάση το 2016-2017. Ο απώτερος στόχος αυτής της νέας φάσης του προγράμματος είναι η επεξεργασία των λεπτομερειών μιας ευρύτερης «δέσμης συμφωνιών» προκειμένου να εξοπλιστεί η ΕΕ με τα εργαλεία που χρειάζεται για την αντιμετώπιση των εσωτερικών και εξωτερικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει. Η πρόταση αυτή θα περιέχει λύσεις που προκύπτουν από τη σύνδεση των συζητήσεων σχετικά με τις βασικές προκλήσεις πολιτικής και θα προτείνει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ορίζεται η ΕΕ και οι πολιτικές της για την αποφυγή μελλοντικών θεμελιωδών κρίσεων.

Οι Εθνικές Ομάδες Προβληματισμού δημιουργήθηκαν και συναντήθηκαν ειδικά για το σκοπό αυτό σε δέκα χώρες της ΕΕ (Βέλγιο, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία και Σλοβακία), ακολουθούμενες από διακρατικές ανταλλαγές μεταξύ αυτών των Ομάδων. Αυτή η εθνική έκθεση είναι το αποτέλεσμα των εργασιών και των συζητήσεων της Ελληνικής Ομάδας Προβληματισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Νέο Σύμφωνο για την Ευρώπη, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου και την ιστοσελίδα του ΕΛΙΑΜΕΠ

 

Η Έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ.