Η Φιλίππα Χατζησταύρου, Ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, θα συμμετέχει στον διάλογο που οργανώνεται από το CIDOB και το TEPSA. Ο διάλογος αφορά την Νότια Ευρώπη και το πως έχει επηρεαστεί η ισορροπία Βορρά-Νότου ως αποτέλεσμα του Covid-19. Ο διάλογος θα λάβει μέρος την Τρίτη, 9 Ιουνίου στις 18:00, στα αγγλικά. Μπορείτε να τον παρακολουθήσετε ζωντανά στο κανάλι YouTube του TEPSA, εδώ.