Σκοπός του Προγράμματος:

Η εν λόγω συνεργασία των ερευνητικών οργανισμών ΕΛΙΑΜΕΠ & διαΝΕΟσις αποσκοπεί στη χαρτογράφηση των αντιλήψεων και των στάσεων των λαών της Ελλάδας και της Τουρκίας για τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών και στην οικοδόμηση μακροχρόνιων συνεργασιών και συνεργειών μέσα από πρωτοβουλίες και δράσεις με νέους επιστήμονες, επιχειρηματίες και φοιτητές, καθώς και με όσους με τον δημόσιο λόγο τους συμβάλλουν στη διαμόρφωση των αντιλήψεων της κοινής γνώμης στην Ελλάδα και την Τουρκία.

Κύριο Αντικείμενο:

Κύρια αντικείμενα του προγράμματος αποτελούν η μελέτη των τάσεων της ελληνικής και της τουρκικής κοινής γνώμης όσον αφορά τις διμερείς διαφορές και την εικόνα της μιας χώρας για την άλλη.

Ειδικότεροι Στόχοι:

Ειδικότεροι στόχοι του Προγράμματος είναι: α) η προαγωγή της αλληλοκατανόησης μεταξύ των δύο λαών, β) η ενίσχυση της εποικοδομητικής επικοινωνίας μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων δημοσιογράφων, αναλυτών, νέων επιστημόνων, επιχειρηματιών και φοιτητών και γ) η προώθηση της λογικής του διαλόγου, της διπλωματίας και των διαβουλεύσεων.

Δράσεις και Πρωτοβουλίες:

Για την επίτευξη των στόχων αυτών στο πλαίσιο του Προγράμματος θα διενεργηθεί σειρά στοχευμένων δράσεων όπως α) δημοσκοπήσεις, που θα αποτυπώνουν τάσεις, πεποιθήσεις και διαθέσεις της κοινής γνώμης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία β) κλειστές συναντήσεις εργασίας – workshops, γ) διευρυμένες συναντήσεις  με σκοπό τη διάχυση των ευρημάτων των ερευνών σε νέους και από τις δύο χώρες (summer school) και δ) συγγραφή κειμένων πολιτικής μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων συγγραφέων από κοινού.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, θα επιχειρηθεί η μέγιστη δυνατή επικοινωνία και διάχυση των ευρημάτων και των συμπερασμάτων που θα προκύπτουν μέσα από πρωτοβουλίες διάχυσης και ενημέρωσης για εκπροσώπους εθνικών, περιφερειακών και διεθνών μέσων ενημέρωσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ερευνητικό σχήμα: ΕΛΙΑΜΕΠ – διαΝΕΟσις

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης

Project Manager: Αλεξία Μητσικώστα

Πρώτη Έρευνα

Έκθεση Ποιοτικής Έρευνας

Δεδομένα Ποσοτικής Έρευνας

Νέα & Media

Έλληνες και Τούρκοι: οι απόψεις του ενός για τον άλλο (Delphi Economic Forum, 15 Μαΐου 2021)

H πρώτη κοινή δημοσκόπηση σε Ελλάδα και Τουρκία – Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης (Τα Νέα, 15 Μαΐου 2021)

Η Πρώτη Κοινή Δημοσκόπηση στην Ελλάδα και την Τουρκία : Δώδεκα Εισαγωγικές Παρατηρήσεις – Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης (15 Μαιου 2021)

Ελλάδα & Τουρκία: Μια Έρευνα (17 Μαιου 2021)

Έρευνα: Πώς βλέπουν Έλληνες και Τούρκοι τους γείτονες τους (Independent Balkan News Agency, 17 Μαιου 2021)

Μία μοναδική στο είδος της ελληνοτουρκική έρευνα – Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης (Πρώτο Πρόγραμμα, Σκαι 100.3, 17 Μαιου 2021)

Η πρώτη κοινή δημοσκόπηση σε Ελλάδα και Τουρκία (Θεσσαλική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (TRT) Βόλος, 19 Μαιου 2021)

Ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3 (ΕΡΤ3, 19 Μαιου 2021)

Ελλάδα – Τουρκία, δύο κοινωνίες σε κίνηση – Γιώργος Παγουλάτος (Καθημερινή, 23 Μαιου 2021)