Η παρούσα μελέτη αποτελεί αναθεώρηση του έργου που έλαβε χώρα το 2021, με στόχο την κατανόηση των στάσεων και των αντιλήψεων της κοινής γνώμης για την Τουρκία και επικεντρώνεται στην ανάδειξη των τρόπων αποκωδικοποίησης της θεματικής «Τουρκία» από ακροατήρια διαμορφωτών άποψης με υψηλό βαθμό προσωπικής εμπλοκής με αυτήν.

Το ζητούμενο ήταν η ανίχνευση τυχόν διαφοροποιήσεων σε σχέση με την εικόνα που είχε καταγραφεί πέρυσι, μέσα στο νέο τοπίο που έχει διαμορφωθεί, αλλά και η ανάδειξη των παραμέτρων που συμβάλλουν στον σχηματισμό των αναπαραστάσεων.

Η έκθεση αποτελεί προϊόν της ερευνητικής συνεργασίας της διαΝΕΟσις, του ΕΛΙΑΜΕΠ και της MRB και εκπονήθηκε υπό την επιστημονική εποπτεία του Δρ. Ιωάννη Ν. Γρηγοριάδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μπίλκεντ και Επικεφαλής του Προγράμματος Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ και της Δρ. Φαίης Μακαντάση, Επικεφαλής Ερευνών της διαΝΕΟσις.

Διαβάστε την έκθεση εδώ.