Ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης εξηγεί γιατί η ενισχυόμενη απαισιοδοξία για το μέλλον της Τουρκίας παρουσιάζεται ως ευκαιρία για τη διατύπωση μιας αξιόπιστης αντιπολιτευτικής προτάσεως και επισημαίνει πως αυτήν τη φορά η τουρκική αντιπολίτευση φαίνεται καλύτερα προετοιμασμένη.

Διαβάστε το άρθρο εδώ