Ο Γιώργος Παγουλάτος, Γενικός Διευθυντής, ΕΛΙΑΜΕΠ, και ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης, Επικεφαλής του Προγράμματος Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ, συμμετείχαν στο πάνελ του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών “Έλληνες και Τούρκοι: Οι απόψεις του ενός για τον άλλο”. Το πάνελ βασίζεται στην πρώτη ελληνοτουρκική δημοσκόπηση, η οποία διεξήχθη από κοινού από το ΕΛΙΑΜΕΠ και τη διαΝΕΟσις.