Ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης αναλύει τα ευρήματα της τέταρτης κοινής δημοσκόπησης σε Ελλάδα και Τουρκία και επισημαίνει τις μεταβολές ελληνικής και τουρκικής κοινής γνώμης ως προς τις διεθνείς συμμαχίες και τη στάση ΗΠΑ και Ρωσίας.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.