Ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης και ο Ευάγγελος Αρεταίος αναλύουν τα ευρήματα της πέμπτης κοινής δημοσκόπησης που έλαβε χώρα στην Ελλάδα και την Τουρκία το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου και επισημαίνουν πως το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι Έλληνες και Τούρκοι πιστεύουν ότι προτεραιότητα των κυβερνήσεών τους πρέπει να είναι η βελτίωση των διμερών σχέσεων.

Διαβάστε τις αναλύσεις εδώ και εδώ.

Η δημοσκόπηση έγινε στην Ελλάδα από την εταιρεία MRB για λογαριασμό της διαΝΕΟσις και στην Τουρκία από την εταιρεία Konda για λογαριασμό του ΕΛΙΑΜΕΠ.