Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι και οι γυναίκες στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, στερούν την οικονομία της χώρας από το εργατικό δυναμικό ορισμένων από τα πιο δυναμικά τμήματα της ελληνικής κοινωνίας. Δεδομένης της επείγουσας ανάγκης να αντιμετωπιστεί το παραγωγικό κενό που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης και να μεταρρυθμιστεί το εθνικό μοντέλο ανάπτυξης προς την καινοτομία και την εξωστρέφεια, η κινητοποίηση και οι επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο είναι υψίστης σημασίας για το οικονομικό μέλλον της Ελλάδας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο στόχος της προτεινόμενης πρωτοβουλίας είναι διπλός:

(α) η τεκμηρίωση και ανάλυση των συνθηκών της ελληνικής αγοράς εργασίας και η εξέταση των κύριων εμποδίων που περιορίζουν την πρόσβαση των νέων σε αυτή, δίνοντας έμφαση στη διάσταση του φύλου

και

(β) η διατύπωση κατάλληλων προτάσεων πολιτικής σχετικά με τον τρόπο διευκόλυνσης της πρόσβασης των νέων στην ελληνική αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων συστάσεων σχετικά με τον τρόπο υπέρβασης των εμποδίων που σχετίζονται με το φύλο.

Το έργο θα επιδιώξει να επωφεληθεί και να χρησιμοποιήσει τη μεταφορά γνώσης, εμπειρίας και καλών πρακτικών από τη Νορβηγία, καθώς και από άλλες σκανδιναβικές χώρες.

Εταίρος: Fafo Institute for Labor and Social Research (Fafo)

Ερευνητές:          

Δημήτρης Κατσίκας                               

Δάφνη Νικολίτσα                               

Κυριάκος Φιλίνης

Απόστολος Φασιανός

Project manager:

Αλεξία Μητσικώστα