Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι και οι γυναίκες στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, στερούν την οικονομία της χώρας από το εργατικό δυναμικό ορισμένων από τα πιο δυναμικά τμήματα της ελληνικής κοινωνίας. Δεδομένης της επείγουσας ανάγκης να αντιμετωπιστεί το παραγωγικό κενό που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης και να μεταρρυθμιστεί το εθνικό μοντέλο ανάπτυξης προς την καινοτομία και την εξωστρέφεια, η κινητοποίηση και οι επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο είναι υψίστης σημασίας για το οικονομικό μέλλον της Ελλάδας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο στόχος της προτεινόμενης πρωτοβουλίας είναι διπλός:

(α) η τεκμηρίωση και ανάλυση των συνθηκών της ελληνικής αγοράς εργασίας και η εξέταση των κύριων εμποδίων που περιορίζουν την πρόσβαση των νέων σε αυτή, δίνοντας έμφαση στη διάσταση του φύλου

και

(β) η διατύπωση κατάλληλων προτάσεων πολιτικής σχετικά με τον τρόπο διευκόλυνσης της πρόσβασης των νέων στην ελληνική αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων συστάσεων σχετικά με τον τρόπο υπέρβασης των εμποδίων που σχετίζονται με το φύλο.

Το έργο θα επιδιώξει να επωφεληθεί και να χρησιμοποιήσει τη μεταφορά γνώσης, εμπειρίας και καλών πρακτικών από τη Νορβηγία, καθώς και από άλλες σκανδιναβικές χώρες.

Εταίρος: Fafo Institute for Labor and Social Research (Fafo)

 

 

 

 

 

Χρηματοδοτείται από: Iσλανδία, Λίχτενσταϊν και Νορβηγία μέσω των EEA Grants (www.eeagrants.org) (Ταμείο Διμερών Σχέσεων)

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου είναι ο Δημήτρης Κατσίκας, η Δάφνη Νικολίτσα είναι Επιστημονική Σύμβουλος, ο Κυριάκος Φιλίνης και η Μπέρρυ Λαλιώτη είναι Ερευνητές, ενώ στο έργο συμμετέχει και ο Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Υπότροφος της Ερευνητικής Έδρας Α. Γ. Λεβέντη, Απόστολος Φασιανός.

Project Manager είναι η Αλεξία Μητσικώστα.

Νέα & Media

Οι γυναίκες στην αγορά εργασίας: Ένα στοίχημα για την ελληνική οικονομία (Δ. Χ. Κατσίκας, 15 Οκτωβρίου 2020, Capital.gr)

Έναρξη project: «Απασχόληση των Νέων και Ισότητα των Φύλων: Κινητοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου για βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα» (12 Νοεμβρίου 2020)

Από την κρίση χρέους στην πανδημία: οι δυσκολίες ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας (Δ. Χ. Κατσίκας, 12 Νοεμβρίου 2020, Capital.gr) 

Podcast με θέμα τις γυναίκες στην αγορά εργασίας – Δάφνη Νικολίτσα και Μπέρρυ Λαλιώτη (26 Μαρτίου 2021)

PodcastΟι νέοι στην αγορά εργασίας : Προκλήσεις και προοπτικές – Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης και Κυριάκος Φιλίνης (28 Μαΐου 2021)

Δημόσια διαδικτυακή συζήτηση: “Covid-19 και αγορά εργασίας: Επιπτώσεις, αντιδράσεις και προκλήσεις πολιτικής” (23 Ιουνίου 2021)

“Μάθε παιδί μου γράμματα!” Οι νέοι εγγράφονται στα ΑΕΙ, ολοκληρώνουν όμως τη φοίτησή τους σε αυτά; – Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης (Capital.gr, 8 Ιουλίου 2021)

Τι πιστεύουν οι νέοι για την αξία των προσόντων τους στην αγορά εργασίας; (ΔΧΚατσίκας, 22 Ιουλίου 2021, Capital.gr)

Νέες γυναίκες και διακρίσεις στην αγορά εργασίας (Δ. Κατσίκας, 9 Δεκεμβρίου 2021, Καθημερινή)

ΕΛΙΑΜΕΠ: Διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Απασχόληση των Νέων και Ισότητα των Φύλων» (9 Δεκεμβρίου 2021, Καθημερινή)

Ο περιορισμένος διάλογος φέρνει μπελάδες… (Δ. Νικολίτσα, 13 Δεκεμβρίου 2021, Τα Νέα)