“Όπως επισημαίνουν οι ίδιες εκθέσεις, οι γυναίκες και οι νέοι πλήττονται δυσανάλογα από την κρίση, κυρίως λόγω της αυξημένης συμμετοχής τους σε κλάδους που επηρεάζονται περισσότερο από την πανδημία, όπως η παροχή υπηρεσιών σε φυσικά πρόσωπα (π.χ. λιανικές πωλήσεις, εστίαση, υποδοχή πελατών, κ.ο.κ.). Για την Ελλάδα, η οποία βίωσε μια δεκαετή κρίση με εξαιρετικά αρνητικές επιδόσεις στην αγορά εργασίας, αλλά και η οποία χαρακτηρίζεται από παραδοσιακά χαμηλά ποσοστά απασχόλησης των γυναικών και των νέων, το πρόβλημα μεγεθύνεται.” Γράφει ο Δημήτρης Χ. Κατσίκας, σε άρθρο του, στο Capital.gr.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο εδώ.