“Διαμορφώνεται μια παράδοξη κατάσταση όπου οι νέοι στην Ελλάδα εμφανίζονται υπερεκπαιδευμένοι και ταυτόχρονα ανεπαρκώς ειδικευμένοι. Πέρα από τις διαρθρωτικές αδυναμίες που αναφέρθηκαν προηγουμένως, το παράδοξο αυτό οφείλεται αναμφίβολα σε μεγάλο βαθμό και στην υποβάθμιση της επαγγελματικής και τεχνικής κατάρτισης στην Ελλάδα. Οι επιπτώσεις της υπερεκπαιδευμένης απασχόλησης είναι ιδιαίτερα σοβαρές, καθώς οδηγεί στην απαξίωση της κατάρτισης και των δεξιοτήτων των νέων, υπονομεύοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας.”
Γράφει ο Δημήτρης Χ. Κατσίκας σε άρθρο του στο Capital.gr.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο εδώ.