Ο Δημήτρης Κατσίκας, με αφορμή έρευνα κοινής γνώμης σε άτομα 18-34 ετών, αναλύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νεαρά άτομα στην αγορά εργασίας, τους λόγους πίσω από αυτές τις προκλήσεις, αλλά και την ανάγκη για πολιτικές τομές, τόσο στον εργασιακό, όσο και στον εκπαιδευτικό τομέα.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο εδώ.