Ο Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης συγκρίνει εισαχθέντες και απόφοιτους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, τους κλάδους που επιλέγουν, το επίπεδο εξειδίκευσης που επιτυγχάνουν, αλλά και πώς αυτά τα στοιχεία αντικατοπτρίζονται στον οικονομικό και παραγωγικό τομέα της χώρας.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο άρθρο του εδώ.