Ο Δημήτρης Χ. Κατσίκας γράφει για την απογοητευτική ενσωμάτωση των νέων γυναικών στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, όπως αυτή αποτυπώθηκε σε νέα μελέτη που υλοποιήθηκε από το ΕΛΙΑΜΕΠ σε συνεργασία με το νορβηγικό ερευνητικό ίδρυμα Fafo, με υποστήριξη από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Διαβάστε το άρθρο εδώ.