Στο νέο podcast, ο Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης, Εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, και ο Κυριάκος Φιλίνης, Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, συζητούν με την Οντίν Λιναρδάτου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του ΕΛΙΑΜΕΠ, για την αγορά εργασίας των νέων, τα κύρια εμπόδια που περιορίζουν την πρόσβαση των νέων σε αυτή, το πώς συνδέεται η εκπαίδευση με τις προοπτικές τους στην αγορά εργασίας και αν και γιατί υπάρχει αναντιστοιχία προσόντων και για τις νέες προκλήσεις που δημιούργησε η πανδημία.

Μπορείτε να ακούσετε το νέο podcast στα κανάλια μας Soundcloud, Spotify και YouTube.