Η Μαρίνα Νικόλοβα είναι Επιστημονική Συνεργάτιδα του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Αποφοίτησε από τη Σχολή Δημοσιογραφίας και Επικοινωνιών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2004 και έλαβε το μεταπτυχιακό της στις Πολιτιστικές Σπουδές από το Πάντειο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα το 2006. Από το 2007 εργάστηκε ως ερευνήτρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ και συμμετείχε στην υλοποίηση 11 ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα μετανάστευσης και μεταναστευτικές πολιτικές σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο.

Ήταν εθνική ανταποκρίτρια για τον Ευρωπαϊκό Ιστότοπο για την Ένταξη, με επικεφαλής του έργου η Migration Policy Group (MPG) στις Βρυξέλλες.

Η Μαρίνα υπήρξε επίσης συντονίστρια προγράμματος στο ΑΜΚΕ Μέλισσα Δίκτυο Μεταναστριών στην Ελλάδα (2019 – 2021).

Τα ακαδημαϊκά της ενδιαφέροντα είναι στους τομείς της ένταξης των μεταναστών, των ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων ανάλυσης, του φύλου, της ευημερίας, της σχεσιακής κοινωνιολογίας και δράσης, και του φεμινισμού.