Η Μαρίνα Νικόλοβα, βοηθός ερευνήτρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ και υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, συμμετείχε με ομιλία με τίτλο “Πρακτικές και προβληματισμοί για την ενσωμάτωση των προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες” στην 17 η Εθνική Στρογγυλή Τράπεζα κατά των διακρίσεων με θέμα: “Το ζήτημα της πρόσβασης των προσφύγων στο Ελληνικό εκαπιδευτικό σύστημα”.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες πρόγραμμα εδώ., την πρόσκληση εδώ και το δελτίο τύπου εδώ.