Συμμετοχή της Μαρίνας Νικόλοβα, βοηθός ερευνήτρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ, στο πάνελ συζήτησης “European Qualifications Passport for Refugees (EQPR)” στα πλαίσια του συνεδρίου “Strategic internationalization in higher education: Promoting Cooperation, Respecting Diversity”, του προγράμματος GEAR (Exploring Advanced Recognition in higher education – Call EACEA49/2015), σε διοργάνωση του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων της Ελλάδας.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ.