Το έργο BRIDGE χρηματοδοτείται μέσα από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020: “SwafS -26-2017: Science4Refugees-Support to highly skilled refugee scientists” και έχει ως στόχο να επιτρέψει στους ερευνητές-πρόσφυγες, στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια παραμονής σε κάποια από τις Ευρωπαϊκές χώρες, να συνεχίσουν την έρευνητική τους σταδιοδρομία και να ενταχτούν στην αγορά εργασίας μετά από το χρονικό διάστημα που δεν είχαν εργαστεί λόγω του ξεριζωμού τους. Το BRIDGE είναι ένα διετές πρόγραμμα που ξεκίνησε την 1η Απριλίου 2018. To έργο στοχεύει στην καθοδήγηση των ερευνητών-προσφύγων στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ) και επιτρέπει στα 40 EURAXESS γραφεία-μέλη του ΕΧΕ να εντοπίσουν και να χρησιμοποίησουν τις δυνατότητες των ερευνητών-προσφύγων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

– Το έργο σκοπεύει να διευκολύνει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξει τους ερευνητές πρόσφυγες να εγκατασταθούν στη χώρα υποδοχής και να τους προετοιμάσουν για την άκρως ανταγωνιστική και άκρως εξειδικευμένη αγορά εργασίας της ΕΕ.

– Τα αποτελέσματα του έργου θα συμβάλουν στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ερευνητών προσφύγων μέσα από την χρήση της πύλης EURAXESS, και συγκεκριμένα της πρωτοβουλίας Buddy System και Science4Refugees. Οι γνώσεις και η πείρα που θα αποκτηθούν, οι μεθοδολογίες που θα αναπτυχθούν θα επιτρέψουν τη μελλοντική ενσωμάτωση των ερευνητών προσφύγων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος εδώ.

Επισκεφθείτε το European Directory of Services for Researchers in Danger.

Τα ΜΜΕ κάλυψαν εκτενώς τα συμπεράσματα του ερευνητικού προγράμματος Bridge. Μπορείτε να διαβάσετε τα δημοσιεύματα:

εδώ

εδώ

εδώ

εδώ

εδώ

Συντονιστής του έργου: Bielefeld University (UNIBI), Germany – www.uni-bielefeld.de

 

Εταίροι:

  • Eidgenoessische Technische Hochschule Zuerich (ETH Zürich), Switzerland – www.ethz.ch
  • Sofia University “St. Kliment Ohridski” (SU), Bulgaria – www.uni-sofia.bg
  • Center for Research and Technology Hellas (CERTH), Greece – www.certh.gr
  • Turkiye Bilimsel Ve Teknolojik Arastirma Kurumu (TÜBITAK), Turkey – www.tubitak.gov.tr
  • Hellenic Foundation for European & Foreign Policy (ELIAMEP), Greece – www.eliamep.gr
  • Ethniko Kentro Koinonikon Erevnon (EKKE), Greece – www.ekke.gr