Περιγραφή: Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση βασικών πολιτικών παραγόντων σχετικά με τη χρήση δεικτών για τη βελτίωση της διακυβέρνησης των πολιτικών ένταξης και την αποτελεσματικότητά τους.

Τα βασικά προϊόντα της έρευνας θα είναι: μια διαδραστική ιστοσελίδα ενταγμένη στην επιτυχημένη ιστοσελίδα του Migrant Integration Policy Index (MIPEX) και ένα ηλεκτρονικό βιβλίο (E-book), τo οποίo θα παρουσιάζει με εύχρηστο τρόπο το σύνολο των στοιχείων μέσα από το προφίλ, τις αναλύσεις και τις βάσεις δεδομένων ανά χώρα. Η ανάλυση των δεδομένων θα γίνεται χωριστά για την κάθε χώρα και για κάθε έναν από τους επτά τομείς πολιτικής.

Εταίροι από την Ε.Ε.

Το πρόγραμμα διεξήγαγε πλήρη ανασκόπηση των αποτελεσμάτων των πολιτικών ένταξης και των επωφελουμένων στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυστρία Beratungszentrum für Migranten and Migrantinnen
Βέλγιο GERME, Free University of Brussels (ULB)
Βουλγαρία OSI
Κροατία Institute for migration and ethnic studies
Κύπρος CARDET
Τσέχικη Δημοκρατία Multicultural Centre Prague
Εσθονία Institute of Baltic Studies
Φινλανδία Institute of Migration
Γαλλία France Terre d’Asile
Γερμανία Boell Foundation
Ελλάδα Hellenic Foundation for European and Foreign Policy – ELIAMEP
Ολλανδία   The University of Maastricht
Ουγγαρία   ICCR Budapest Foundation
Ιρλανδία Immigrant Council of Ireland
Ιταλία ISMU
Λεττονία Centre for Public Policy PROVIDUS
Λιθουανία Lithuanian Social Research Centre
Λουξεμβούργο Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés (ASTI)
Μάλτα The People for Change Foundation
Πολωνία Institute of Public Affairs
Πορτογαλία Centre for Geographical Studies, University of Lisbon
Ρουμανία Soros Foundation Romania – OSI
Σλοβακία Institute for Public Affairs
Σλοβενία Peace Institute
Ισπανία Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)
Σουηδία Swedish Red Cross
Ηνωμένο Βασίλειο COMPAS
Βέλγιο MPG

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

 eu flag