Η Δρ. Ιζαμπέλ Ιωαννίδου είναι ανώτερη αναλύτρια πολιτικής για την εξωτερική δράση της ΕΕ στην υπηρεσία έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία αξιολογήσεων που ζητούν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές. Επιμελείται του σχεδιασμού και παρέχει εκπαιδεύσεις με θέμα την εποπτεία του Ευρωκοινοβουλίου, τη βελτίωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, και την ασφάλεια και άμυνα της ΕΕ. Ήταν μία εκ τριών εμπειρογνωμόνων του Ευρωκοινοβουλίου που συνεισφέραν στο πιλοτικό πρόγραμμα σάρωσης ορίζοντα, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της διοργανικής ικανότητας στρατηγικής προοπτικής της ΕΕ. Η Δρ. Ιωαννίδου είναι επίσης ερευνήτρια του Δικτύου του Europe’s Futures και ανώτερο συμβουλευτικό μέλος της ανθρωπιστικής οργάνωσης “Hope for Children”, στη Λευκωσία, Κύπρο. 

Από το 2010-2014, υπηρέτησε ως Σύμβουλος στο Γραφείο Συμβούλων Ευρωπαϊκής Πολιτικής του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρείχε συμβουλευτική στήριξη σε θέματα εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ (παγκόσμια διακυβέρνηση, περιφερειακή συνεργασία, διεύρυνση της ΕΕ και πολιτική νότιας γειτονίας) και ασχολήθηκε με την ανάπτυξη της ικανότητας στρατηγικής προοπτικής της ΕΕ. Στο παρελθόν, είχε συμβουλεύσει κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς (συμπεριλαμβανομένου του ΝΑΤΟ, του UNDP και του Συμβουλίου της Ευρώπης). Υπό αυτή την ιδιότητα, παρείχε πολιτική ανάλυση, εκπαίδευση και διαχείριση προγραμμάτων σχετικά με τη μεταρρύθμιση του κράτους δικαίου, την προστασία των αμάχων και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, και την ανάπτυξη ικανοτήτων της κοινωνίας των πολιτών σε μεταπολεμικές κοινωνίες. 

Παράλληλα, η Δρ. Ιωαννίδου εργάστηκε στον τομέα της έρευνας και στον ακαδημαϊκό χώρο. Έχει, μεταξύ άλλων, αναλάβει τους εξής ρόλους: ερευνήτρια για το μέλλον της Ευρώπης στο Institute for Human Sciences (Βιέννη), ανώτερη ερευνητική συνεργάτης στο Institute for European Studies και ερευνητικό μέλος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (Vrije Universiteit Brussels), μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, επιστημονική συνεργάτης στο Institute of European Studies του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών (Université Libre de Bruxelles) και προ-διδακτορική ερευνήτρια Marie Curie στο Bonn International Centre for Conflict Studies (Γερμανία) και στο Centre for International Cooperation and Security (Ηνωμένο Βασίλειο). Έχει διδάξει σε διάφορα πανεπιστήμια και έχει συνεργαστεί με καταξιωμένα ερευνητικά κέντρα στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. 

Η έρευνα και οι δημοσιεύσεις της αξιολογούν τη δράση της ΕΕ για την ειρήνη και την ασφάλεια σε μεταβατικές κοινωνίες, τη διακυβέρνηση του τομέα της ασφάλειας, τη διεύρυνση της ΕΕ και τη διαχείριση κρίσεων της ΕΕ, κυρίως στα Δυτικά Βαλκάνια, όπως και την περιφερειακή συνεργασία και ενεργειακή μετάβαση στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Δρ. Ιωαννίδου πρακτική εμπειρία στη Βόρεια Μακεδονία, το Κοσσυφοπέδιο, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, πέρα από την πατρίδα της Κύπρο, όπου υπήρξε ακτιβίστρια για την ειρήνη.