Μετανάστευση

Αναγνωρίζοντας έγκαιρα τη σημασία της μετανάστευσης, η ερευνητική ομάδα της Μετανάστευσης ανέπτυξε καινοτόμα ερευνητικά έργα ανταποκρινόμενα στις νέες και παλαιές προκλήσεις της σύγχρονης ανθρώπινης κινητικότητας.  

Την τελευταία δεκαετία, η ερευνητική ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ διεξάγει έρευνα, ανάλυση και αξιολόγηση των πολιτικών μετανάστευσης και ασύλου σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο Επιδιώκει επίσης να διατυπώσει ρεαλιστικές προτάσεις σε σχέση με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η μετανάστευση στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

 

 

Αναλυτές, Μετανάστευση

Ivey Dyson
Επισκέπτρια Ερευνήτρια, Μετανάστευση
Ντία Αναγνώστου
Κύρια Ερευνήτρια, Φύλο, Μειονότητες, Θεωρίες Εθνικισμού, ΝΑ και Ανατολική Ευρώπη
Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος
Βοηθός Ερευνητής, Μετανάστευση
Έντα Γκέμη
Επιστημονική Συνεργάτιδα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Πρόεδρος του Νομικού Τμήματος στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης Τιράνων
Χάρης Μαλαμίδης
Ερευνητής, Μετανάστευση
Μαρίνα Νικόλοβα
Επιστημονική Συνεργάτιδα, Μετανάστευση
Σέρυλ Νόβακ
Επιστημονική Συνεργάτιδα, Βιωσιμότητα, Μετανάστευση
Νικόλαος Σαμπάνης
Κύριος Ερευνητής Εξωτερικού, Ασφάλεια και Εξωτερική Πολιτική, Μετανάστευση
Γεράσιμος Τσουράπας
Ερευνητής Εξωτερικού, Πρόγραμμα Μετανάστευσης
BRiDGE - Bridge for Researchers in Danger Going to Europe
1 Απριλίου 2018 - 31 Μαρτίου 2020