Μετανάστευση

Αναγνωρίζοντας έγκαιρα τη σημασία της μετανάστευσης, η ερευνητική ομάδα της Μετανάστευσης ανέπτυξε καινοτόμα ερευνητικά έργα ανταποκρινόμενα στις νέες και παλαιές προκλήσεις της σύγχρονης ανθρώπινης κινητικότητας.  

Την τελευταία δεκαετία, η ερευνητική ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ διεξάγει έρευνα, ανάλυση και αξιολόγηση των πολιτικών μετανάστευσης και ασύλου σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο Επιδιώκει επίσης να διατυπώσει ρεαλιστικές προτάσεις σε σχέση με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η μετανάστευση στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

 

 

Αναλυτές, Μετανάστευση

Ivey Dyson
Επισκέπτρια Ερευνήτρια, Μετανάστευση
Ντία Αναγνώστου
Κύρια Ερευνήτρια, Ισότητα των Φύλων, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Μετανάστευση, Μειονότητες, Διεθνή Δικαστήρια, Διεθνής Διακυβέρνηση, Συγκριτική Πολιτική στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος
Βοηθός Ερευνητής (2019-2023), Μετανάστευση
Μαρία Γαβουνέλη
Γενική Διευθύντρια, Kαθηγήτρια, Νομική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Έντα Γκέμη
Επιστημονική Συνεργάτιδα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Πρόεδρος του Νομικού Τμήματος στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης Τιράνων
Χάρης Μαλαμίδης
Ερευνητής, Μετανάστευση
Μαρίνα Νικόλοβα
Επιστημονική Συνεργάτιδα, Μετανάστευση
Σέρυλ Νόβακ
Επιστημονική Συνεργάτιδα, Βιωσιμότητα, Μετανάστευση
Νικόλαος Σαμπάνης
Κύριος Ερευνητής Εξωτερικού, Ασφάλεια και Εξωτερική Πολιτική, Μετανάστευση
Γεράσιμος Τσουράπας
Ερευνητής Εξωτερικού, Πρόγραμμα Μετανάστευσης
BRiDGE - Bridge for Researchers in Danger Going to Europe
1 Απριλίου 2018 - 31 Μαρτίου 2020