Μετανάστευση

Το Πρόγραμμα Μετανάστευσης διεξάγει έρευνα και αναπτύσσει εμπειρικά τεκμηριωμένες προτάσεις πολιτικής για θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στις πρακτικές και τις πολιτικές μετανάστευσης και ασύλου στην ΕΕ, στην Ελλάδα αλλά και πέραν αυτής, εξετάζοντας τις σχετικές χώρες προέλευσης και διέλευσης. Το πρόγραμμα επιδιώκει να τοποθετήσει την έρευνα όχι μόνο σε περιφερειακό αλλά και σε διεθνές και διηπειρωτικό επίπεδο, αναγνωρίζοντας ότι τα όσα εκτυλίσσονται σε επίπεδο ΕΕ είναι μέρος της παγκόσμια διακυβέρνηση της ανθρώπινης κινητικότητας. Στόχος είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη βιώσιμων πολιτικών προσεγγίσεων για τη μετανάστευση και το άσυλο, να προωθήσει έναν εποικοδομητικό διάλογο για τη μετανάστευση σε επίπεδο ΕΕ και μια θετική συζήτηση για τη μετανάστευση στην Ελλάδα.

Το Πρόγραμμα υιοθετεί μια διεπιστημονική προσέγγιση της μετανάστευσης, εξετάζοντας τις πολιτικές, κοινωνικοοικονομικές αλλά και νομικές πτυχές που διαμορφώνουν τις πολιτικές της ΕΕ, από τη μεταρρύθμιση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου έως την εξωτερική πολιτική της μετανάστευσης με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης, το ζήτημα της επιστροφής μεταναστών καθώς και τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης και ασύλου.

 

 

 

 

Αναλυτές, Μετανάστευση

Emmanuel Comte
Κύριος Ερευνητής
Ντία Αναγνώστου
Κύρια Ερευνήτρια, Ισότητα των Φύλων, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Μετανάστευση, Μειονότητες, Διεθνή Δικαστήρια, Διεθνής Διακυβέρνηση, Συγκριτική Πολιτική στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Μαρία Γαβουνέλη
Γενική Διευθύντρια, Kαθηγήτρια, Νομική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Έντα Γκέμη
Επιστημονική Συνεργάτιδα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Πρόεδρος του Νομικού Τμήματος στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης Τιράνων
Αγγελική Δημητριάδη
Κύρια Ερευνήτρια, Επικεφαλής Προγράμματος Μετανάστευσης, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Aριάν Κοντέλλη”
Μαρίνα Νικόλοβα
Επιστημονική Συνεργάτιδα, Μετανάστευση
Σέρυλ Νόβακ
Επιστημονική Συνεργάτιδα, Βιωσιμότητα, Μετανάστευση
Νικόλαος Σαμπάνης
Κύριος Ερευνητής Εξωτερικού, Ασφάλεια και Εξωτερική Πολιτική, Μετανάστευση
Γεράσιμος Τσουράπας
Ερευνητής Εξωτερικού, Πρόγραμμα Μετανάστευσης
BRiDGE - Bridge for Researchers in Danger Going to Europe
1 Απριλίου 2018 - 31 Μαρτίου 2020