Μετανάστευση

Αναγνωρίζοντας έγκαιρα τη σημασία της μετανάστευσης, η ομάδα της Μετανάστευσης ανέπτυξε καινοτόμα ερευνητικά έργα ανταποκρινόμενα στις νέες και παλαιές προκλήσεις της σύγχρονης ανθρώπινης κινητικότητας. Τη τελευταία δεκαετία διεξάγουμε έρευνα, ανάλυση και αξιολόγηση των πολιτικών μετανάστευσης και ασύλου σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και επιδιώκουμε να προσφέρουμε ρεαλιστικές προτάσεις σε σχέση με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η μετανάστευση στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναλυτές για Μετανάστευση

Ντία Αναγνώστου
Κύρια Ερευνήτρια
Μαρίνα Νικόλοβα
Βοηθός Ερευνήτρια
Αντωνία-Μαρία Σαραντάκη
Βοηθός Ερευνήτρια
Έργο
Πρόσκληση: Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για την Ε.Ε.
13 Νοεμβρίου 2018 - 11 Δεκεμβρίου 2018
Πρόσκληση: Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για την Ε.Ε.
13 Νοεμβρίου 2018 - 11 Δεκεμβρίου 2018
BRiDGE - Bridge for Researchers in Danger Going to Europe
1 Απριλίου 2018 - 31 Μαρτίου 2020
Το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας (FEUTURE)
1 Απριλίου 2016 - 31 Μαρτίου 2019