Μετανάστευση

Αναγνωρίζοντας έγκαιρα τη σημασία της μετανάστευσης, η ερευνητική ομάδα της Μετανάστευσης ανέπτυξε καινοτόμα ερευνητικά έργα ανταποκρινόμενα στις νέες και παλαιές προκλήσεις της σύγχρονης ανθρώπινης κινητικότητας.  

Την τελευταία δεκαετία, η ερευνητική ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ διεξάγει έρευνα, ανάλυση και αξιολόγηση των πολιτικών μετανάστευσης και ασύλου σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο Επιδιώκει επίσης να διατυπώσει ρεαλιστικές προτάσεις σε σχέση με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η μετανάστευση στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

 

 

Αναλυτές, Μετανάστευση

Ντία Αναγνώστου
Κύρια Ερευνήτρια, Φύλο, Μειονότητες, Θεωρίες Εθνικισμού, ΝΑ και Ανατολική Ευρώπη
Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος
Βοηθός Ερευνητής, Μετανάστευση
Αγγελική Δημητριάδη
Κύρια Ερευνήτρια, Επικεφαλής Προγράμματος Μετανάστευσης
Χάρης Μαλαμίδης
Ερευνητής, Μετανάστευση
Σέρυλ Νόβακ
Βοηθός Ερευνήτρια, Ocean Governance, Βιωσιμότητα, Μπλε ανάπτυξη, Project manager, Ερευνητικό Έργο 'ATHENA'
Νικόλαος Σαμπάνης
Κύριος Ερευνητής Εξωτερικού, Ασφάλεια και Εξωτερική Πολιτική, Μετανάστευση
BRiDGE - Bridge for Researchers in Danger Going to Europe
1 Απριλίου 2018 - 31 Μαρτίου 2020