Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ένα ανεξάρτητο, ιδιωτικό, μη κυβερνητικό κέντρο πολιτικής έρευνας, το καλύτερο του είδους του στην Ελλάδα. Το Ερευνητικό Πρόγραμμα Μέσης Ανατολής (ΕΠΜΑ) γεννήθηκε το 2010 για να προωθήσει την προετοιμασία και υλοποίηση στρατηγικών μελετών για την Μέση Ανατολή σε διάφορους τομείς, όπως τον πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό. Επικεντρώνεται σε σημαντικά θέματα πολιτικής στην Μέση Ανατολή σήμερα και στο μέλλον. Το ΕΠΜΑ δημιουργήθηκε για να προώθηση την αλληλοκατανόηση μέσω του περιφερειακού διαλόγου.

Σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο ο στόχος του ΕΠΜΑ είναι αφενός η προώθηση της πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής κατανόησης, αφετέρου η οικονομική συνεργασία. Προκειμένου να επιτευχθεί η εν λόγω μακροκοσμική πολιτική, χρειάζεται η συμμετοχή σε διάλογο των διαφόρων παραγόντων αναφορικά με διάφορα θέματα πολιτικής. Οι εν λόγω παράγοντες αναλύονται σε επιχειρηματίες, κυβερνητικούς αξιωματούχους, φορείς χάραξης πολιτικής, τον ιδιωτικό τομέα, ακαδημαϊκούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, διεθνείς οργανισμούς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ο στόχος του ΕΠΜΑ να αναλύσει την αλληλεπίδραση μεταξύ οικονομίας και πολιτικής είναι απαραίτητος για την κατανόηση της οικονομικής συνεργασίας και των γεωπολιτικών προκλήσεων στην Μέση Ανατολή. Ο εν λόγω στόχος βασίζεται στο ακόλουθο τριμερές σχήμα:

Πολιτική. Η λήψη συλλογικών αποφάσεων σχετίζεται με κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής στην Μέση Ανατολή.

Οικονομία και πολιτική. Και οι δύο αποτελούν μεθόδους μέσω των οποίων οι κοινωνίες αποφασίζουν για το ποιος λαμβάνει τι και πως. Η οικονομία διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην πάλη μεταξύ παράδοσης και εκσυγχρονισμού των μεσανατολικών κοινωνιών.

Πολιτισμός και πολιτική. Ο πολιτισμός είναι το θεμέλιο επί του οποίου στηρίζεται κάθε δραστηριότητα, δομώντας την γεωπολιτική συναίνεση μεταξύ των διαφόρων χωρών και πολιτισμών. Η Μέση Ανατολή αποτελεί το επίκεντρο του πολιτιστικού ανταγωνισμού μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

Το ΕΠΜΑ αναπτύσσει την βαθύτερη κατανόηση των μακροοικονομικών και γεωπολιτικών εξελίξεων στην Μέση Ανατολή με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και την διαμόρφωση δημόσιας συζήτησης. Το ΕΠΜΑ είναι:

– το σημείο συνάντησης επιχειρηματιών, υπευθύνων χάραξης πολιτικής, κρατικών αξιωματούχων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, πανεπιστημιακών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης με στόχο την συνεργασία τους σε γεωπολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά ζητήματα.

– το κέντρο πολιτικής έρευνας, το οποίο παράγει εκθέσεις σε σημαντικά γεωπολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά θέματα που επηρεάζουν το πολιτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον στην Μέση Ανατολή. Σε αυτό το πλαίσιο προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες συμβουλών με την μορφή στρατηγικών επιχειρηματικών προτάσεων, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο σε περιφερειακούς συνεργάτες να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να αναπτύξουν ελπιδοφόρες εταιρικές σχέσεις.

Δραστηριότητες του ΕΠΜΑ:

 1. Έρευνα (Αναλύσεις και εκθέσεις)

Οι αναλύσεις και εκθέσεις του ΕΠΜΑ επικεντρώνονται σε γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, συζητήσεις καθώς επίσης και πολιτικές οι οποίες επηρεάζουν το μέλλον της Μέσης Ανατολής. Το ΕΠΜΑ διεξάγει έρευνα στους τομείς της πολιτικής, οικονομίας και πολιτισμού στην Μέση Ανατολή, αποβλέποντας στην ενίσχυση των σχέσεων της Ελλάδας με την Μέση Ανατολή και τις ίδιες τις μεσανατολικές εταιρίες. Από τις αρχές του 2015 το ΕΠΜΑ του ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετέχει σε ένα καινούριο Πρόγραμμα για τα Social Media σε συνεργασία με  το Ρωμαϊκό Κοινοτικό Ίδρυμα Νεοχωρίου Κωνσταντινούπολης.

2. Παροχή συμβουλών

Ομάδα ειδικών παρέχουν ένα ευρύ και συγκεκριμένο φάσμα επιχειρηματικών συμβουλών και υπηρεσιών εν γένει.

3. Δημοσιεύσεις

Περιοδικό Middle East Mediterranean

Τεύχος 1ο

Τεύχος 2ο

Τεύχος 3ο

Τεύχος 4ο

Τεύχος 5ο

Τεύχος 6ο

Τεύχος 7ο

Τεύχος 8ο

Τεύχος 9o

Τεύχος 10

Τεύχος 11ο

Τεύχος 12ο 

Τεύχος 13ο

Τεύχος 14ο

Τεύχος 15ο

Τεύχος 16ο

Τεύχος 17ο

Τεύχος 18ο

Τεύχος 19ο

4. Βάση Ειδήσεων για την Παλαιστίνη

Η Βάση Ειδήσεων για την Παλαιστίνη είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα ειδήσεων και μέρος των δράσεων του Ερευνητικού Προγράμματος Μέσης Ανατολής του ΕΛΙΑΜΕΠ, με έμφαση στις πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές ειδήσεις και εξελίξεις σχετικά με την Παλαιστίνη και τις ελληνο-παλαιστινιακές σχέσεις. Η Βάση παρέχει στον αναγνώστη ενημέρωση για το αίνιγμα του παλαιστινιακού το οποίο έχει ισχυρό αντίκτυπο στις μελλοντικές περιφερειακές εξελίξεις. Μπορείτε εδώ να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.

5. Εκδηλώσεις

Η Σειρά Διαλέξεων ΕΠΜΑ: Επιχειρηματίες, πολιτικοί, διπλωμάτες, πανεπιστημιακοί και κυβερνητικού αξιωματούχοι παρέχουν γνώση επί διαφόρων θεμάτων μεσανατολικού ενδιαφέροντος.

Η στρόγγυλη τράπεζα του ΕΠΜΑ: Λαμβάνει χώρα όλο τον χρόνο και αφορά στην βασική προσέγγιση και την πολυπλοκότητα των διαφόρων ειδών πολιτικής και εξελίξεων.

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Δρ. Ευάγγελος Βενέτης, Ισλαμικές και Μεσανατολικές Σπουδές, ΕΛΙΑΜΕΠ

Δρ. Ευάγγελος Ηλίας-Τέμπος, Εμπειρογνώμων-Σύμβουλος Α’, Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών [Ευρωπαϊκή Ένωση & Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας] & Κύριος Ερευνητικός Εταίρος του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Δρ. Γεώργιος Τζογόπουλος, ΜΜΕ και Πολιτική, ΕΛΙΑΜΕΠ

Δρ. Θάνος Ντόκος, Γεωπολιτική Ασφάλεια, Γενικός Διευθυντής, ΕΛΙΑΜΕΠ

κ. Νικόλας Βουλέλης, Διευθυντής, Η Εφημερίδα των Συντακτών

Δρ. Αρέφ Αλομπέιντ, Αραβικές σπουδές, Ανεξ. Ερευνητής

Δρ. Θεόδωρος Τσακίρης, Γεωπολιτική της Ενέργειας, ΕΛΙΑΜΕΠ

κ. Παντελής Τουλουμάκος, Τουρκικές σπουδές, Πανεπ. Αθηνών

Δρ. Θάνος Μαρούκης, Θέματα Μετανάστευσης, ΕΛΙΑΜΕΠ

Καθηγ. Σαλέντρα Σάρμα, Οικονομία, Πανεπ. Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ

Καθηγ. Ανδρέας Θεοφάνους, Πολιτική Οικονομία, Πανεπ. Λευκωσίας, Κύπρος

Δρ. Αλί Σονάι,  Αραβικές Σπουδές, Πανεπιστήμιο Βαμβέργης, Γερμανία

Δρ. Νάντα Γαντούρ-Δεμίρη, Παλαιστινιακό, Πανεπ. Μπρίστολ, Ηνωμένο Βασίλειο

Δρ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Τουρκικές Σπουδές, Πανεπ. Μπίλκεντ, Τουρκία

Δις. Μαρία Βερβερίδου, Τουρκικές Σπουδές, Υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδας

Δις. Μαρίνα Γεωργοπούλου, Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Ανεξ. Ερευνήτρια