Το Κείμενο Εργασίας υπ’αρ. 10 με συγγραφέα τη Μαρία Βερβερίδου, εμπειρογνώμονα σε θέματα τουρκικής πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών, επιχειρεί να σκιαγραφήσει, με όρους πολιτικής  και όχι οικονομικής ανάλυσης, την ανάπτυξη του ισλαμικού κεφαλαίου στην Τουρκία και τη σημερινή του διάσταση, μέσω της παρουσίασης της πορείας και εξέλιξης δύο σημαντικών εκπροσώπων του, της Ένωσης Ανεξάρτητων Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών (MÜSİAD) και της Συνομοσπονδίας Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών Τουρκίας (TUSKON), καθώς και της συμβολής τους στην οικονομική και δημόσια διπλωματία της χώρας.
Το (οργανωμένο) ισλαμικό κεφάλαιο προσεγγίζεται, αρχικά, μέσα στο γενικό πλαίσιο που δημιούργησε η δεκαετία του ’80 για τις δυνάμεις του τουρκικού ισλαμικού κινήματος και, στη συνέχεια, αναλύεται ως μια από τις παραμέτρους εκείνες που συνθέτουν το σύγχρονο τουρκικό σκηνικό, όπου η θρησκευόμενη ‘ύπαιθρος’ (Ανατολία) κατακτά το ‘κέντρο’ και σχηματίζει τις νέες τουρκικές ελίτ. Τα παραδείγματα της (συντηρητικής) MÜSİAD και της (φιλελεύθερης) TUSKON, των δύο, πιο προβεβλημένων και αντιπροσωπευτικών των τάσεων που παρατηρούνται στις τάξεις του (τουρκικού) Ισλάμ, επιχειρηματικών οργανώσεων, επιλέγονται για την καταγραφή κάποιων πτυχών της δυναμικής παρουσίας αυτών των ελίτ στη σημερινή Τουρκία, οι οποίες, ίσως, τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας και ανάλυσης στην ελληνική βιβλιογραφία και αρθρογραφία.
Το παρακάτω κείμενο βασίζεται σε προσωπική έρευνα και πηγές και απηχεί, αποκλειστικά, προσωπικά συμπεράσματα και απόψεις της συγγραφέως.

Τίτλος Διαστάσεις και δράσεις του ισλαμικού κεφαλαίου στην Τουρκία: οι επιχειρηματικές οργανώσεις της MÜSİAD και της TUSKON
Συγγραφέας Μαρία Βερβερίδου
Έκδοση WP10, Μάιος 2010