Το Κείμενο Πολιτικής υπ’αρ.14 με συγγραφέα τον Δρ. Ευάγγελο Βενέτη αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πλαισίου πολιτικής δράσης σε ένα τρίπτυχο χωρών και οργανισμών οι οποίοι, ο καθένας με την δική του δύναμη, έχουν ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία στον χώρο της Ευρασίας, της Μ. Ανατολής και της Αν. Μεσογείου. Κεντρικό ρόλο σε αυτό το τρίπτυχο καλείται να διαδραματίσει για πρώτη φορά η Ελλάδα ως μεσάζων χώρος και πολιτικό μέγεθος. Το χρονικό πλαίσιο κατά το οποίο προτείνεται η δημιουργία του προαναφερθέντος πλαισίου έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται εν τω μέσω της επιδεινούμενης οικονομικής της κρίσης, όσο και για το Ιράν, το οποίο βρίσκεται σε μετωπική σύγκρουση με την ΕΕ επί διαφόρων ζητημάτων, και την ΕΕ, η οποία βρίσκεται σε στάδιο διαμόρφωσης και συστηματικής άσκησης ενός πλαισίου εξωτερικής πολιτικής στη Μ. Ανατολή και εν γένει.
Στις σελίδες του παρόντος κειμένου αναλύονται τα βασικά δεδομένα και παράμετροι ανά ζεύγη χωρών και οργανισμών και παρατίθενται προτάσεις για την ανάληψη συγκεκριμένης και συστηματικής δράσης για την διαμόρφωση του εν λόγω τριπτύχου.

Το πλήρες κείμενο διαθέσιμο μόνο στα ελληνικά.

Τίτλος Οι σχέσεις Ελλάδας-Ιράν & η σημασία τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Συγγραφέας Ευάγγελος Βενέτης
Έκδοση PP14, Οκτώβριος 2010