Το Κείμενο Εργασίας υπ’ αρ. 8 με συγγραφέα τον Ιωάννη Ν. Γρηγοριάδη, Ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ και Επίκουρο Καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Μπίλκεντ, έχει ως στόχο να εξετάσει την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας κατά την περίοδο διακυβέρνησης από το  AKP, η οποία έχει συνδεθεί με το όνομα του Ahmet Davutoğlu. Ο κ. Davutoğlu ήταν ο βασικός σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του πρωθυπουργού Recep Tayyip Erdoğan πριν διορισθεί υπουργός εξωτερικών το 2009. Ως ακαδημαϊκός, έχει περιγράψει το δόγμα εξωτερικής πολιτικής σε διάφορα συγγράμματα, από τα οποία το σημαντικότερο είναι το «Strategic Depth» («Στρατηγικό Βάθος»).

Αυτή η μελέτη, η πρώτη στο πλαίσιο του προγράμματος Μεσανατολικών Μελετών του ΕΛΙΑΜΕΠ, διερευνά το στρατηγικό όραμα του Davutoğlu και την πολιτική της Τουρκίας απέναντι στις διάφορες γειτονικές χώρες. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι υπάρχουν δύο αντιφάσεις που μπορεί να υπονομεύσουν την επιτυχημένη εφαρμογή του δόγματος Davutoğlu. Πρώτον, παίρνοντας αποστάσεις από τη Δύση στο ζήτημα των πυρηνικών βλέψεων του Ιράν, η Τουρκία παίρνει ένα σημαντικό ρίσκο. Δεύτερον υπάρχει μια σοβαρή αντίφαση στο να υποβιβάζεται ο στόχος  για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια εκ των αρκετών στρατηγικών προτεραιοτήτων της Τουρκίας.

Το πλήρες κείμενο διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά.

Τίτλος Το δόγμα του Davutoğlu και η Εξωτερική Πολιτική της Τουρκίας
Συγγραφέας Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης
Έκδοση WP08, Απρίλιος 2010