To Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετέχει στο νέο ερευνητικό έργο της Ε.Ε. PAVE (Προλαμβάνοντας και Αντιμετωπίζοντας τον Βίαιο Εξτρεμισμό μέσω της Κοινωνικής Ανθεκτικότητας στα Βαλκάνια και τη MENA – Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική). Το PAVE στοχεύει στην αντιμετώπιση του παγκόσμιου ζητήματος της ριζοσπαστικοποίησης μέσω της εξέτασης των βασικών της πηγών και παραγόντων της. Βασιζόμενοι σε μια συγκριτική εξέταση τοπικών κοινωνιών με χαρακτηριστικό την ευαλωτότητα ή την ανθεκτικότητα στον βίαιο εξτρεμισμό σε επτά υπό εξέταση χώρες, οι 13 διεθνείς εταίροι θα αναπτύξουν ξεκάθαρες πολιτικές προτάσεις για την ενημέρωση πολιτών και φορέων εντός και εκτός των υπό μελέτη περιοχών.

Στο πλαίσιο της ανόδου του ριζοσπαστισμού και του βίαιου εξτρεμισμού στην Ευρώπη και παγκοσμίως, υπάρχει μια διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για κοινή πολιτική στρατηγική και αποτελεσματικά προληπτικά μέτρα. Ιδιαίτερη σημασία έχει το να διεξαχθεί έρευνα σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό πλαίσιο και να ερευνηθούν οι διεθνείς δυναμικές του βίαιου εξτρεμισμού στην Ευρώπη και τη γειτονική της περιοχή, καθώς και να προκύψουν διδάγματα για την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του συνεχώς επεκτεινόμενου πεδίου εφαρμογής της.

Με βάση μια συμμετοχική και διαπεριφερειακή προσέγγιση, το νέο ερευνητικό έργο PAVE έχει ως στόχο να προωθήσει τη γνώση που βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα πάνω στον βίαιο εξτρεμισμό στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (MENA) και των Δυτικών Βαλκανίων, την ενδυνάμωση των φορέων χάραξης πολιτικής και των ηγετών κοινοτήτων για μια αποτελεσματική προληπτική στρατηγική μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών περιοχών της. Το ερευνητικό εγχείρημα θα περιλαμβάνει εμπειρικές μελέτες σε συγκεκριμένους δήμους τεσσάρων Βαλκανικών χωρών (Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία) και σε τρεις χώρες της περιοχής της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (Τυνησία, Λίβανος, Ιράκ) αναλύοντας τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των περιοχών και των αιτιών τους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αξιολόγηση ήδη υπαρχουσών προληπτικών πρωτοβουλιών και μέτρων για την ενδυνάμωση της κοινωνικής ανθεκτικότητας στις ακόλουθες 4 θεματικές ομάδες:

1) Την διασύνδεση μεταξύ του θρησκευτικού, πολιτικού και εθνικού/σεκταριστικού εξτρεμισμού.

2) Την αλληλεπίδραση μεταξύ θρησκευτικών και κρατικών δομών.

3) Τα διαδικτυακά ή μη αφηγήματα και τη (από-) ριζοσπαστικοποίηση.

4) Τις διεθνικές αλληλεπιδράσεις, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπού τους από και προς την Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια του τριετούς ερευνητικού έργου, η διεπιστημονική έρευνα θα αναπτύξει καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές ώστε να υποστηρίξει δρώντες που συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα των κοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων θρησκευτικών ηγετών, δημάρχων, εκπαιδευτικών, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, γυναικών και νεολαίας), και θα υποστηρίξει την αμοιβαία εκμάθηση των βέλτιστων πρακτικών εμπλέκοντας κυβερνητικούς αξιωματούχους, επικεφαλής κοινωνιών, πολιτικούς και το ευρύ κοινό εντός της Ε.Ε., της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής και των Βαλκανίων.

Πιο συγκεκριμένα το ΕΛΙΑΜΕΠ θα δουλέψει πάνω στην κατάρτιση ενός χάρτη ρίσκου και μιας εργαλειοθήκης, αλλά επίσης θα ηγηθεί της ανάλυσης και της σύγκρισης για διαπεριφερειακούς παράγοντες ευπάθειας και ανθεκτικότητας στον βίαιο εξτρεμισμό. Επιπλέον το ΕΛΙΑΜΕΠ θα ηγηθεί μαζί με το Κέντρο Σπουδών Ασφαλείας του Κοσόβου (Kosovar Center for Security Studies) της έρευνας πεδίου στο Κόσοβο και τη Βόρεια Μακεδονία και θα διεξάγει επιτόπια έρευνα σχετικά με τους συσσωρευτικούς εξτρεμισμούς και τη ριζοσπαστικοποίηση, τόσο στο διαδίκτυο, όσο και εκτός αυτού. Τέλος, η ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας του έργου.

PAVE: Χάρτης Ευαλωτότητας & Ανθεκτικότητας στη Ριζοσπαστικοποίηση

Η ερευνητική ομάδα του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΕΛΙΜΕΠ) σχεδίασε έναν διαδραστικό χάρτη ευαλωτότητας/ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος “PAVE” (Προλαμβάνοντας και αντιμετωπίζοντας τον Βίαιο Εξτρεμισμό). Ο χάρτης ευαλωτότητας/ανθεκτικότητας απεικονίζει με διττό τρόπο τον διακρατικό κίνδυνο και τους παράγοντες ανθεκτικότητας. Οι παράγοντες κινδύνου (π.χ. αποσύνθεση, κρίση ταυτότητας, επιρρέπεια στην προπαγάνδα κ.λπ.) και οι παράγοντες ανθεκτικότητας (π.χ. ενσωμάτωση, ο ρόλος των αξιόπιστων φωνών, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εκπαίδευση, ο διαπολιτισμικός διάλογος κ.λπ.) αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά του χάρτη. Επιπλέον, η πρωταρχική χρήση συνδετικών γραμμών αναπαριστά τις κύριες διακρατικές επιπτώσεις. Οι πληροφορίες του χάρτη βασίζονται στα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 6.

Οι εταίροι του έργου:

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου, εδώ.

Νέα & Media

Συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου PAVE στο Βελιγράδι29 Οκτωβρίου 2021.

2η Γενική Συνέλευση των εταίρων του έργου PAVE στο Παρίσι, 22 Φεβρουαρίου 2022.

Συνέντευξη του Μπλεντάρ Φετά στο ΔΙΟΝ TV Θεσσαλονίκης, 16 Μαΐου 2022.

Παρουσίαση της έρευνας πεδίου H2020 PAVE Project στους ασκούμενους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Μπλεντάρ Φετά27 Μαΐου 2022.