Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Αριάν Κοντέλλη” οργανώνει και συντονίζει τις δράσεις και τα προγράμματα του ΕΛΙΑΜΕΠ που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εστιάζει στις θεσμικές και πολιτικές εξελίξεις του ενωσιακού εγχειρήματος, αποτελώντας τον κεντρικό κόμβο για τις σχετικές δράσεις του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής διαβουλευτικής δημοκρατίας και η εμβάθυνση της επιστημονικής γνώσης σε θέματα που άπτονται της ενωσιακής διαδικασίας. Η επίτευξη των στόχων αυτών επιδιώκεται μέσω της προώθησης της συμμετοχής πολιτών σε δράσεις και εκδηλώσεις με σκοπό να μοιραστούν τις ιδέες τους και να συμβάλουν στη διαμόρφωση του κοινού ευρωπαϊκού μέλλοντος. Τα συμπεράσματα των συζητήσεων αυτών τροφοδοτούν παρεμβάσεις στον ευρύτερο εθνικό και ευρωπαϊκό δημόσιο διάλογο, συμβάλλοντας στην ουσιαστικότερη διάδραση μεταξύ των πολιτών και των Ευρωπαϊκών θεσμών.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν ενημερωτικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια, συζητήσεις μεταξύ πολιτών (citizens panels), δημόσιες διαβουλεύσεις ανοικτές στο ευρύ κοινό, καθώς επίσης και εκδηλώσεις ακαδημαϊκού περιεχομένου (συνέδρια και ερευνητικές ημερίδες) με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση των δυναμικών που επηρεάζουν και διαμορφώνουν την εξελικτική πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μία από τις κυριότερες δράσεις του προγράμματος αποτελεί η δημιουργία και ο συντονισμός του EUYouthHub (https://www.facebook.com/euyouthhub), μίας αυτόνομης εθελοντικής ομάδας νέων που λειτουργεί ως κέντρο τακτικής διαβούλευσης για Ευρωπαϊκά ζητήματα. Στόχος είναι η εξοικείωση των νέων με διαβουλευτικές διαδικασίες και η ενίσχυση της συμμετοχής τους στο δημόσιο διάλογο.

Νέα και Media:

EU Youth Hubσυνέντευξη του Σ. Μπλαβούκου και του Α. Κυριακίδη με τον με τον Σάββα Παπαδόπουλο, 18 Φεβρουαρίου 2022

EU Youth Hub Talks επεισόδιο 3 – Σάββας Παπαδόπουλος (podcast), 28 Ιανουαρίου 2022

Δημοκρατία τον καιρό της πανδημίας – Αλέξανδρος Κυριακίδης (τηλεοπτική συζήτηση), 25 Ιανουαρίου 2022

Το τίμημα των υψηλών προσδοκιών – Σπύρος Μπλαβούκος, 22 Ιανουαρίου 2022

Δημόσια Ασφάλεια στον καιρό της Πανδημίας – Σπύρος Μπλαβούκος και Αλέξανδρος Κυριακίδης (τηλεοπτική συζήτηση), 12 Ιανουαρίου 2022

Debate επί του μεταναστευτικού και της ΕΕ – Σάββας Παπαδόπουλος (podcast), 5 Ιανουαρίου 2022

Η «Στρατηγική Πυξίδα» της EE και ο ευρωπαϊκός στρατός – Σπύρος Μπλαβούκος, 7 Δεκεμβρίου 2021

Παρουσίαση του EUYouthHub και των Συντονιστών – Αλέξανδρος Κυριακίδης (podcast), 4 Νοεμβρίου 2021

Η επόμενη μέραΣπύρος Μπλαβούκος, ΤΑ ΝΕΑ, 25 Σεπτεμβρίου 2021

Η κληρονομιά της ΜέρκελΣπύρος Μπλαβούκος, Athens Voice, 24 Σεπτεμβρίου 2021

Αναβάθμιση του RescEUΣπύρος Μπλαβούκος, ΤΑ ΝΕΑ, 10 Αυγούστου 2021

Η επόμενη μέρα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος – Σπύρος Μπλαβούκος (podcast), 30 Ιουλίου 2021

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και η Διαβουλευτική Στροφή της ΕΕΑλέξανδρος Κυριακίδης, ΤΑ ΝΕΑ, 29 Ιουλίου 2021

Σύνοδος κορυφής του NATO και αμυντικοί προϋπολογισμοί – Σπύρος Μπλαβούκος, ΤΑ ΝΕΑ, 16 Ιουνίου 2021