Στο 3ο επεισόδιο της σειράς, ο Σάββας Παπαδόπουλος, μέλος και Συντονιστής (CoCoordinator) του EU Youth Hub, διεξάγει συνέντευξη με τρία μέλη του EU Youth Hub, Γιάννη Λιβέρη, Θεοδώρα Ελευθεράκη και Μαρία Διαλινάκη, σχετικά με το debate «Το μεταναστευτικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση» (Μέρος ΙΙ),  το οποίο οργάνωσαν και στο οποίο συμμετείχαν.

Μπορείτε να ακούσετε το νέο podcast στα κανάλια του Hub στο Mixcloud και Spotify.