Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος είναι σύμβουλος ερευνητικών προγραμμάτων για την ριζοσπαστικοποίηση, το οργανωμένο έγκλημα, την τρομοκρατία και τις πολιτικές πρόληψης στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και Διαλέκτης- Καθηγητής στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας στις θεματικές «διαπολιτισμικότητα, μετανάστευση και ασφάλεια, διαπολιτισμική και κοινοτική αστυνόμευση και ριζοσπαστικοποίηση και ισλαμιστική τρομοκρατία». Είναι διδάκτωρ ευρωπαϊκής ασφάλειας και νέων απειλών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επιπρόσθετα, είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής σε θέματα ριζοσπαστικοποίησης από το Κέντρο Αριστείας του Δικτύου RAN της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέλος της Ομάδας Εργασίας για τη Ριζοσπαστικοποίηση, το βίαιο εξτρεμισμό και την τρομοκρατία. Είναι μέλος του δικτύου ειδικών της CEPOL και ειδικός εκπαιδευτής σε θέματα hot- spots και δεικτών αναγνώρισης «Αλλοδαπών» Τρομοκρατών Μαχητών. Από το 2005, όταν και χρηματοδοτήθηκε ως μέλος μία ομάδας νέων από το Πρόγραμμα ΝΕΟΛΑΙΑ ασχολείται επαγγελματικά με την προετοιμασία, την υποβολή και την υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Από το 2014, ως επιστημονικός συνεργάτης του ΚΕΜΕΑ έχει εστιάσει στα ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα στον τομέα της ασφάλειας (HORIZON2020, ISF- Police, AMIF, ERASMUS+). Τα τελευταία χρόνια έχει επικεντρωθεί στην εκπαίδευση των επαγγελματιών πρώτης γραμμής και των στελεχών των Φορέων Επιβολής του Νόμου σε θέματα ριζοσπαστικοποίησης και καταπολέμησης της τρομοκρατίας, αλλά και στην έρευνα για τις συνδέσεις ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής.