Ο Σάββας Παπαδόπουλος είναι Project Manager του προγράμματος “EUact2-Towards Democratic and Inclusive Europe: EP Elections and Active Citizens Participation and Contribution”.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και προπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Διεθνείς, Ευρωπαϊκές και Περιφερειακές Σπουδές με εξειδίκευση στο Διεθνές Δίκαιο του Παντείου Πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung(KAS) Ελλάδας-Κύπρου, ενώ συνέγραψε policy papers εστιάζοντας στις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της ΕΕ.

Έχει μακροχρόνια επαγγελματική εμπειρία στον ανθρωπιστικό τομέα, εργαζόμενος σε Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Τα τελευταία έτη έχει αναλάβει το συντονισμό της ομάδας νέων EU Youth Hub του ΕΛΙΑΜΕΠ, δίνοντας έμφαση στην πολιτική συμμετοχή των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μιλάει Αγγλικά, Ρώσικα, Γεωργιανά και Γερμανικά.