Πρόγραμμα Nοτιοανατολικής Ευρώπης | Αίθουσα διαλέξεων του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, οδός Πανεπιστημίου αριθ. 16, β΄ όροφος, Αθήνα
Το δημοψήφισμα στην πΓΔΜ και η Συμφωνία των Πρεσπών
2 Οκτωβρίου 2018