Πρόγραμμα Nοτιοανατολικής Ευρώπης | ΕΛΙΑΜΕΠ (Bασ. Σοφίας 49, 10676 Αθήνα)
MIGREC: Εκπαιδευτική επίσκεψη – Aθήνα
9 Μαΐου 2022 - 12 Μαΐου 2022