Η μελέτη για το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με τη διαφθορά είναι διαθέσιμη εδώ.