Το «Νέο Σύμφωνο για την Ευρώπη» υλοποιείται από μια κοινοπραξία γνωστών ευρωπαϊκών ιδρυμάτων που συγκροτήθηκε μετά από πρωτοβουλία του βελγικού ιδρύματος King Baudouin και του γερμανικού ιδρύματος Bertelsmann. Το εγχείρημα αποσκοπεί στην προώθηση μιας πανευρωπαϊκής συζήτησης, έτσι ώστε να αναπτυχθούν ένας νέος τρόπος προσέγγισης και καινούργιες ιδέες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η  ΕΕ, καθώς και να γεφυρωθεί το χάσμα απόψεων μεταξύ των κρατών-μελών σχετικά με το μέλλον της Ένωσης. Στόχος του «Νέου Σύμφωνου για την Ευρώπη» είναι η ανάπτυξη ενός μεταρρυθμιστικού πλαισίου προτάσεων για να ξεπεραστεί η κρίση και να θωρακιστεί η  Ευρώπη απέναντι  στις οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και παγκόσμιες προκλήσεις.

To Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα αυτό μέσω της συμμετοχής του μέλους του ΔΣ Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργου Παγουλάτου στην ομάδα προβληματισμού. Στις δύο πρώτες φάσεις του προγράμματος το ΕΛΙΑΜΕΠ ανέλαβε την διοργάνωση μιας διαβούλευσης με πολίτες που στρατολογήθηκαν για το σκοπό αυτό και πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 25 Ιανουαρίου 2014.  Διοργάνωσε, παράλληλα, μία συνάντηση για να συζητηθεί κατά πόσον ένα νέο «σύμφωνο» για την Ευρώπη είναι απαραίτητο για να «επουλώσει» τις πληγές που προκάλεσε η οικονομική κρίση και να θέσει την Ευρώπη στο σωστό δρόμο προκειμένου να ανταπεξέλθει στις πολυάριθμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει με ομάδα ειδικών σε θέματα ευρωπαϊκής οργάνωσης πολιτικών διαμορφωτών πολιτικής δημόσιων λειτουργών και πολιτικών καθώς και μιας δημόσιας συζήτησης ανοιχτής στο ευρύ κοινό που πραγματοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2014 στο Αμφιθέατρο του 9,84 στη Τεχνόπολη στο Γκάζι. Ακόμα, μπορείτε να διαβάσετε την δεύτερη έκθεση του «Νέου Συμφώνου για την Ευρωπή» εδώ, και την σύνοψη της εδώ.

Την τρέχουσα περίοδο το ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετέχει στην τρίτη φάση του προγράμματος. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ανάπτυξη προτάσεων και στη προώθηση μίας ευρείας πανευρωπαϊκής συζήτησης για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το πρίσμα των πολλαπλών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε ανοιχτή συζήτηση με θέμα: «Το μέλλον της ΕΕ και η Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές», την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016, Διεθνική Συνάντηση στην οποία συμμετείχαν μέλη των Εθνικών Ομάδων Προβληματισμού για το «Νέο Σύμφωνο για την Ευρώπη» της Ελλάδας και της Εσθονίας την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017 και τη 2η Συνάντηση της Ελληνικής Ομάδας Προβληματισμού την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017.

Μπορείτε να διαβάσετε Εθνική Έκθεση εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Ελισάβετ Φωκά – Υποδιευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ