Η Ρόζα Βασιλάκη ήταν ερευνήτρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ από το 2017 ως το 2022. Εργάστηκε στο πρόγραμμα ‘Enhancing the Integration of Women, Beneficiaries of International Protection by Development and Implementation of Multifaceted Integration Training (INTEGRA-TRAIN)’. Είναι κάτοχος  διδακτορικού διπλώματος Ιστορίας της Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου του Bristol. Έχει διδάξει ιστορία και κοινωνιολογία σε πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα, στο Ισραήλ και στη Μεγάλη Βρετανία. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην μεταβαλλόμενη θέση της θρησκείας στη νεωτερικότητα, στην ανάδυση των μετα-κοσμικών και μετα-δυτικών γνώσεων και θεωριών και στις εκφάνσεις και την γενεαλογία της βίας στον σύγχρονο κόσμο, όπως η θρησκευτικά και πολιτικά υποκινούμενη βία και ο ιδιαίτερος ρόλος των σωμάτων ασφαλείας στα σύγχρονα κράτη. Το άρθρο της “Provincializing IR? Prospects and Deadlocks in post-Western IR Theory” (2012) κέρδισε το βραβείο Northedge Essay Prize του περιοδικού Millennium Journal of International Studies, ενώ η ερευνητική της πρόταση “Policing the Greek Crisis: Public Order and Civil Unrest in Times of Turmoil” (2015) κέρδισε το δεύτερο βραβείο του Greek Politics Specialist Group στο διαγωνισμό “Innovative Approaches for the Study of Greek Society and Politics”.