Πρόγραμμα

18:30- 19:00 Χαιρετισμοί: Χαρούλα Γιασιράνη, Εντεταλμένη Σύμβουλος Διά Βίου Μάθησης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Πρόεδρος ΚΕΚ Γεννηματά
Καθ. Αικατερίνη Φραντζή, Πρόεδρος Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών

19:00- 20:30

«Φύλο και κριτικές θεωρίες διεθνών σχέσεων», Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
«Ισλαμισμός, Παγκοσμιοποίηση και ο Ρόλος της Γυναίκας» Δρ. Ρόζα Βασιλάκη, Ερευνήτρια ΕΛΙΑΜΕΠ
«Η Θέση της Γυναίκας στη Ένοπλη Σύγκρουση στη Συρία» Δρ. Σταματία Βόλου

Τη συζήτηση θα συντονίσει η κα. Έλενα Γιαννίκη, Δικηγόρος, Ειδικευθείσα στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, συνεργάτης της Μονάδας Έρευνας Για Την Ευρωπαϊκή Και Διεθνή Πολιτική/ Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου