Ο Δημήτρης Κόλλιας είναι διαχειριστής του Ευρωπαϊκου Προγράμματος ‘Αριάν Κοντέλλη’ και Βοηθός Ερευνητής με κύριο αντικείμενο την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αυτονομία και τον διεθνοπολιτικό προσανατολισμό της Ευρώπης. Διατέλεσε ερευνητικός υπότροφος του Konrad-Adenauer-Stiftung Ελλάδας & Κύπρου.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) στην Άμυνα, Ανάπτυξη και Διπλωματία (σπουδές ειρήνης και συγκρούσεων) από το Durham’s Global Security Institute (DGSi) του Πανεπιστημίου του Durham, Trevelyan College και πτυχίου Bachelor (BA) στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Επί του παρόντος πραγματοποιεί δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο στη Φιλοσοφία, στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει εκπαιδευτεί στη θεωρία των Διεθνών Σχέσεων, την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ιστορία, το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, τις Σπουδές Άμυνας, Ανάπτυξης και Διπλωματίας, με κύριο όμως ερευνητικό εργαλείο την Πολιτική Φιλοσοφία και Ανθρωπολογία. Επιπρόσθετο ερευνητικό του αντικείμενο αποτελεί η διεθνοπολιτική διάσταση της αρχαιοελληνικής φιλοσοφιας, με έμφαση στην προσωκρατική κοσμολογία και τη μελέτη του Θουκυδίδη.

Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε αρκετούς εθνικούς & διακρατικούς οργανισμούς και ινστιτούτα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βρετανία, όπου και απέκτησε σημαντική εμπειρία στον τομέα των διεθνών σχέσεων. Τέλος, αποτελεί core group member του EU Youth Hub / ΕΛΙΑΜΕΠ.