Ο Γιώργος Ανδρέου είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Έχει επίσης διδάξει στο του Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ανάλυση των δημόσιων πολιτικών, οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα η πολιτική συνοχής (περιφερειακή/διαρθρωτική πολιτική), ο εξευρωπαϊσμός των δημόσιων πολιτικών και οι σχέσεις Ελλάδας και ΕΕ. Έχει δημοσιεύσει τις μονογραφίες Η νεοθεσμική προσέγγιση της πολιτικής (Κριτική, Αθήνα 2018) και Η νέα πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα με τον Π. Λιαργκόβα (Παπαζήσης, Αθήνα 2007), άρθρα σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, καθώς και κεφάλαια σε ελληνικούς και διεθνείς συλλογικούς τόμους. Έχει επίσης επιμεληθεί το ειδικό αφιέρωμα της Ελληνικής Επιθεώρησης Πολιτικής Επιστήμης Θεσμοί, Δημόσιες Πολιτικές και Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα (τχ. 40, Ιούλιος 2013) και συνεπιμεληθεί το συλλογικό τόμο Cohesion Policy and Multi-level Governance in South East Europe (Routledge, Οxon 2011).