Μετανάστευση | Βρυξέλλες, Βέλγιο
Το EMILIE και το POLITIS από τα καλύτερα προγράμματα στην ΕΕ
22 Νοεμβρίου 2006 - 23 Νοεμβρίου 2006
ΜετανάστευσηΕυρωπαϊκοί θεσμοί & πολιτικές | Γραφεία Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Βας. Σοφίας 2, Αθήνα
Συζήτηση με εκπροσώπους μεταναστών στην Ελλάδα
30 Μαρτίου 2006