Το βιβλίο Visions d’ Europe επανεξετάζει την Ευρώπη. Μέσα από μία σειρά κειμένων από νέους και διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, ο συλλογικός αυτός τόμος είναι μία πρωτοβουλία του Κολλεγίου της Ευρώπης να συμβάλλει στον διάλογο για τις μεγάλες προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα. Δημοκρατία, ευρωπαϊκοί θεσμοί, οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική συνοχή, τα σύνορα της Ευρώπης και η κοινή ευρωπαϊκή ιστορική μνήμη είναι κάποια από τα ζητήματα τα οποία εξετάζονται στο βιβλίο αυτό.

Η Άννα Τριανταφυλλίδου και η Ρουμπίνη Γρώπα έχουν συμβάλλει σε αυτή τη δημοσίευση. Η Άννα προτείνει μία ευρωπαϊκή προσέγγιση στην πρόκληση της ένταξης των μεταναστών, και η Ρουμπίνη εξετάζει τα ζητήματα κοινωνικής και πολιτισμικής συνοχής και πολυπολιτισμικότητας τα οποία τίθενται στις ευρωπαϊκές κοινωνίες σήμερα.

Η αγγλική έκδοση είναι υπό δημοσίευση.