Η Ana Krstinovska συνέβαλε με το άρθρο της “China and North Macedonia – the everappealing but never-fulfilling expectation” στο Κείμενο Πολιτικής “Secret Charm: China’s hidden influence in Southeast Europe”. Η δημοσίευση απαντά στα ακόλουθα ερωτήματα:

  • Γιατί η περιοχή της ΝΑ Ευρώπης – και ειδικότερα τα Δυτικά Βαλκάνια – προσελκύει τη συντριπτική πλειονότητα των κινεζικών δανείων;
  • Γιατί η περιοχή της ΝΑ Ευρώπης δε συμβαδίζει σε μεγάλο βαθμό με την απογοήτευση άλλων περιοχών της Ευρώπης από την Κίνα αλλά και την επιδείνωση της εικόνας της σε παγκόσμια κλίμακα;
  • Στη συστημική αντιπαλότητα μεταξύ των φιλελεύθερων δημοκρατιών και του αυταρχικού κρατικού καπιταλισμού η πλειοψηφία των χωρών της ΝΑ Ευρώπης αισθάνεται πιο άνετα με τον δεύτερο ή με τον πρώτο;
  • Ποια πρότυπα μπορούν να καθοριστούν για την εκδήλωση της “μυστικής γοητείας” της Κίνας στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης;
  • Ποια θα ήταν η πιθανή συνταγή – ή οι συνταγές – για μια αποτελεσματική απάντηση του φιλελεύθερου κόσμου σε αυτή τη μυστική γοητεία;
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ: