Το ερευνητικό πρόγραμμα MEDIADELCOM πρόκειται σύντομα να δημοσιευσει τα πρώτα του ευρήματα σχετικά με τους παράγοντες που δημιουργούν κινδύνους και ευκαιρίες για τη διαβουλευτική επικοινωνία σε 14 Ευρωπαϊκές χώρες. Οι ερευνητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συναντήθηκαν στις 12-16 Σεπτεμβρίου στη Σόφια υπό την αιγίδα του τμήματος Δημοσιογραφίας και Μαζικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου της Σόφιας “St. Kliment Ohridski”.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι ερευνητές συζήτησαν για τα πρώτα πορίσματα των εθνικών εκθέσεων, παρουσίασαν τα βήματα που θα ακολουθήσουν για τη διεξαγωγή της συγκριτικής έρευνας και καθόρισαν τη στρατηγική επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων.

Οι Καθηγητές Daniel Hallin και Kaarle Nordenstreng, μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής του προγράμματος, παρείχαν λεπτομερείς παρατηρήσεις και χρήσιμες υποδείξεις για τα επόμενα στάδια του έργου.

Το πρόγραμμα MEDIADELCOM χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020.