Την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετείχε, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου Fair MusE, σε μια παραγωγική συνάντηση ενσωμάτωσης έρευνας στις Βρυξέλλες. Το ερευνητικό έργο Fair MusE εστιάζει στη μουσική βιομηχανία με στόχο να προωθήσει τη «δικαιοσύνη» ανάμεσα στους δημιουργούς και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης, ώστε να συμβάλει στην οικοδόμηση ενός πιο διαφανούς, ανταγωνιστικού και βιώσιμου μουσικού οικοσυστήματος στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι του έργου αναφέρθηκαν στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί, δίνοντας έμφαση στα ορόσημα του έργου, στη διεπιστημονική διάσταση της έρευνας και στον αντίκτυπο του streaming μουσικής τόσο στους δημιουργούς όσο και στους καταναλωτές.

Η συνάντηση αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία για μια ουσιαστική, εις βάθος συζήτηση, ιδίως όσον αφορά στην έναρξη λειτουργίας «πύλης» (portal) στην οποία οι ερευνητες του Fair MusE θα συγκεντρώνουν και θα αναλύουν λίστες αναπαραγωγής και άλλα σχετικά δεδομένα που θα μεταφορτώνονται από ακροατές από όλη την Ευρώπη. Η ομάδα του έργου θα καταστήσει την πύλη αυτή διαθέσιμη τις επόμενες εβδομάδες και θα ξεκινήσει μια εκστρατεία προσέλκυσης ακροατών που θα «δωρίσουν» τις λίστες αναπαραγωγής τους. Ένα άλλο σημαντικό επίτευγμα ήταν η δημιουργία του βίντεο παρουσίασης που ξεναγεί τους χρήστες στον κόσμο του Fair MusE.

Η συνάντηση αυτή αποτελεί μέρος της προσπάθειας του έργου Fair MusE να βοηθήσει την Ε.Ε. να καταστήσει το streaming μουσικής πιο δίκαιο, βιώσιμο και υποστηρικτικό προς την πολιτιστική ποικιλομορφία, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την έγκριση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επιδιώκει τους ίδιους πολιτικούς στόχους.

H συνάντηση για την ενσωμάτωση της έρευνας ανέδειξε την εξαιρετική σημασία των συλλογικών προσπαθειών με συνδεδεμένα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη». Επίσης ανέδειξε την ύπαρξη ενός ενιαίου μετώπου με στόχο  την επιδίωξη θετικών αλλαγών μέσω μελλοντικών συναντήσεων συνεργατικών σχηματισμών και της εν γένει στενής συνεργασίας.

Ανακαλύψτε περισσότερα για το Fair MusE στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://fairmuse.eu/