Πρακτική
Εθελοντική πρακτική στο ΕΛΙΑΜΕΠ
Προθεσμία: 7 Φεβρουαρίου 2020
Υποτροφίες
Υποτροφίες της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για το 2020-2021
Προθεσμία: 31 Οκτωβρίου 2019
Έμμισθες
Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά Υπεύθυνη/ο Ανάπτυξης
Προθεσμία: 29 Αυγούστου 2019